Šiaulių “Juventos” progimnazija dėkoja projektui “Nedelsk!”

Naujienos 2012 Vas 10, 15:12:28

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju respublikinės sveikatinimo akcijos „Tūkstantis gervelių“ sumanytojams, organizatoriams, pakvietusiems dalyvauti netradicinėje ugdomojoje veikloje.

Mes, 1 – 8 klasių progimnazijos mokiniai, grupelė mokytojų, klasės vadovų, tėvų, 17 dienų kasdien kantriai mokėmės ir vis lankstėme rausvas, baltas gerveles. Kad lankstymo menas įgautų didesnę prasmę, vedėme temines pamokas, klasių valandėles. Jų metu ne tik išgyvenome graudžią Sadako istoriją, bet ir sužinojome apie kitų tautų vilties, tikėjimo ir meilės simbolius, kalbėjomės apie savo artimų žmonių išgyventas ir išgyvenamas ligų, netekčių istorijas…

Vasario mėnesio 8 dieną suskaičiavus paukštelius paaiškėjo, jog reikiamo dydžio gervelių išlankstėme 2137 (mažesniųjų ar visai miniatiūrinių nė neskaičiavome). Labai apsidžiaugėme, kad penkios labai šaltos dienos, kai nėjome į pamokas, „nepakišo kojos“ mūsų tikslui.

Iš gervelių sudėliojome svarbiausią projekto žodį „Nedelsk“, sakydami: „Nedelsk, kai junti artinantis ligą“, „Nedelsk, kai gali padėti“, „Nedelsk džiaugtis kiekviena valanda, kiekviena diena“…

Sudėję gerveles į dėžes, nuvežėme jas į Šiaulių Onkologijos klinikas, kur buvome šiltai sutikti. Porą valandų padirbėję, papuošėme klinikų koridorius, susirinkimų salę. Po dėžę gervelių atidavėme į skyrius, kuriuose apsilankyti negalėjome.

Šiandien, vasario 9 – ąją, apsijungę su Kuršėnų L.Ivinskio gimnazijos, Dirvonėnų pagrindinės mokyklos bei Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ bendruomenių atstovais, Onkologijos klinikų ligonius ir darbuotojus pasveikinome nuoširdžiu žodžiu ir skambiomis vaikų dainomis.

Labai tikimės, kad beveik 3000 mūsų visų išlankstytų gervelių padės ligonių širdyse įžiebti gyvenimo viltį, o mus, sveikuosius, padarys nors  truputį geresniais ir jautresniais.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja J.Ančerevičiūtė

Komentuoti