2010 m. pavasarį sveikatinimo projektas “Nedelsk” pakvietė Lietuvos bendruomenes dalyvauti sveikos gyvensenos propagavimo akcijoje – “Moters sveikatos mėnuo“, kurios tikslas buvo paskatinti moteris daugiau dėmesio skirti savo sveikatai, domėtis krūties vėžio  prevencija bei sveika gyvensena. Renginiuose dalyvavusios moterys turėjo  galimybę atnaujinti žinias apie sveiką gyvenimo būdą, mokytojai  – ugdyti atsakingus, savo ir kitų sveikata besirūpinančius piliečius, nes moksleiviams buvo siūloma susipažinti su sveikatinimu ir savanoryste pačiu patraukliausiu būdu – dalyvaujant ir prisidedant prie akcijos renginių. Organizuoti renginiai mokyklose, bažnyčiose, gydymo įstaigose ir pan. Taip pat buvo rengiami konkursai, sveikatinimo maratonai „Už sveikas moteris“, kultūriniai renginiai miesto gatvėse, kuriuose  galėjo dalyvauti visa šeima,  nes kartu – lengviau kurti sveiką ir gražų pasaulį. Tokių  šeimų pavyzdžiu seka kaimynai, draugai ir visa bendruomenė. Vienas svarbiausių solidarumo akcijų uždavinių buvo paskatinti bendruomenės narių iniciatyvas, kurios yra geriausios bendruomeniškumo bei pilietiškumo pamokos.
Sveikatinimo projektas didžiuojasi sveikiausiomis, aktyviausiomis, kūrybiškiausiomis ir solidariausiomis Lietuvos bendruomenėmis! Jūs visi  drauge prisidėjote prie šalies sveikatinimo ir įrodėte, kad esat  darnios, aktyvios bei sveikos bendruomenės dalis.  Maloniai kviečiame visus pasigėrėti įamžintomis solidarumo akcijų akimirkomis bei daugiau sužinoti  apie 2010 m. gegužę vykusius renginius įvairiuose Lietuvos kampeliuose:


Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis atsiliepė į projekto „NEDELSK“ kvietimą organizuoti viso mėnesio trukmės akciją. Šaunios ir veiklios organizatorės – Dalia Pakėnienė, Daiva Ramanauskienė ir Elena Mitkienė – subūrė bendruomenę daugybei renginių, kuriuose mamos, močiutės, seserys, draugės buvo raginamos pasirūpinti savo sveikata. Niekas negali labiau motyvuoti nei šeimos rūpestis ir bendruomenės palaikymas!

Balandžio 30 d. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio – darželio bendruomenė sustojo į gyvąjį „Rožinį kaspiną“ –  kovos su krūties vėžiu simbolį.

Gegužės 1 d. bendruomenėje vyko renginys – „Rožinio kaspino pažadas“. Tądien vaikai įteikė savo mamoms po rožinį kaspiną su palinkėjimais ir raginimu pažadėti pasitikrinti sveikatą. Ant vaikučių išlankstytų rožinių kaspinėlių buvo užrašyti mažyliams brangių mamų vardai ir priminimas: „Mamyte, saugok save…

Gegužės 2 d. „Nedelsk“ akcija vyko Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, padedant klebonui Petrui Baniuliui ir parapijos namų projektų koordinatorei Jurgitai Mulokaitei. Po Šv. Mišių už moteris, mamas ir jų sveikatą, Kastyčio Ramanausko lopšelio – darželio bendruomenė mamoms ir močiutėms išdalijo apie 300 rožinių kaspinėlių, pristatė meninę programą ir projekto „Nedelsk“ veiklą.
Gegužės 7 d. darželio teritorijoje vyko pleneras „Kada šypsosi mano mama“. Vaikai piešė ant langų stiklų.

Iki gegužės 15 d. Kastyčio Ramanausko lopšelio – darželio bendruomenė drauge su dviem savanorėmis – Alina Goia iš Rumunijos bei Anita Larsen iš Danijos (kurios vykdo savanorystės veiklą darželyje pagal tarptautinį projektą „Džiaugsmo, vilties ir kūrybos karavanas“) –  iš popieriaus išlankstė 1 000  rožinių origami gervelių. Gervė – ilgaamžiškumą ir sveikatą simbolizuojantis paukštis. Legenda byloja, kad ji gyvena tūkstantį metų. Tikima, kad tūkstantis išlankstytų gervių išpildo slapčiausius žmogaus norus, o kam nors padovanotos tūkstantis jų figūrėlių dovanoja sveikatą. Japonai išlankstę tūkstantį gervių, sujungia jas siūlais į kelias juostas ir dovanoja sergantiems žmonėms.  Gervelės šiuo metu eksponuojamos Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje, vėliau bus eksponuojamos gamtos aplinkoje, prisijungiant prie akcijos „Žemės menas“.

Taip pat vyko tradicinis bėgimo maratonas, prisegti palinkėjimai ant „Rožinės sveikatos sienos“.

Gegužės 22 d. vyko „Taikliosios rankos“ varžybos: krepšinio kamuolio mėtymas į krepšį bei kiti fizinį aktyvumą skatinantys renginiai, kurių  metu visi buvo  apsirengę simboline  rožine spalva.

Gegužės 23 d. bendruomenė prisijungė prie tradicinės „Nedelsk“ akcijos  „Težydi mano miestas“ ir darželio teritorijoje iš antrinių žaliavų  rožiniais žiedais padabino  nudžiūvusią alyvaitę, taip „prikėlę“ ją naujam gyvenimui – vilčiai…

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje – darželyje veikia 11 grupių. Auklėtoja Elena Mitkienė pasirūpino, kad „Moters sveikatos mėnesio“ akcijų metu visų darželio grupių durys būtų išpuoštos rožiniais kaspinėliais su vaikų palinkėjimais savo mamytėms sveikatos.

Paskutinę gegužės mėnesio akcijos „Moters sveikatos mėnuo“ dieną darželio teritorija buvo papuošta rožiniais balionais, kurie vėliau buvo paleisti į dangų kaip vilties išsipildymo simbolis.

Šiaulėniškių bendruomenė (Šiaulėnų k., Radviliškio raj.)

2010 m. gegužės 2 d, minint Motinos dieną, drauge su Šiaulėnų parapijos bažnyčios klebonu Donatu Grabažiu, Šiaulėniškių bendruomenė suorganizavo „Rožinio kaspino akciją“: prie šventoriaus iš degančių žvakelių sudėlioję kovos prieš krūties vėžį simbolį – rožinį kaspiną,  atėjusiems į bažnyčią dalijo rožinius kaspinėlius ir puošnias rožinės žvakeles. Klebonas D.Grabažis paragino visas moteris, mamas  labiau atkreipti dėmesį i savo sveikatą, nuolat tikrintis ir sveikai gyventi. Ragino, aktyviai prisijungti prie sveikatinimo projekto veiklos, skleisti informaciją apie tai, kokia svarbi moters sveikata šeimai ir visuomenei.

2010 m. gegužės 14 d. Šiaulėnų miestelio mokyklos aikštelėje į akciją susirinkęs jaunimas nupiešė didžiulį rožinį kaspiną – kovos prieš krūties vėžį simbolį. Mažieji akcijos „Moters sveikatos mėnuo“ dalyviai kreidelėmis išdabino kaspiną rožinėmis širdelėmis, gėlytėmis, drugeliais, skirdami piešinėlius savo  mamytėms ir prašydami jų saugoti save, nedelsti. Visiems susirinkusiems akcijos organizatoriai paaiškino, ką simbolizuoja šis rožinis kaspinas, kaip svarbu moterims reguliariai tikrintis pačioms ir pas medikus, bei suprasti, jog profilaktika turi prasidėti ne susirgus, bet nuo jaunų  dienų, jog šiuos principus reikia savo pavyzdžiu propaguoti ir įskiepyti savo vaikams. Visos moterys solidarumo akcijos metu prisižadėjo vienos kitoms nedelsiant pasitikrinti dėl krūties vėžio ir labiau rūpintis savo sveikata, laikytis sveiko gyvenimo principų.

2010 m. gegužės 22 d. prie Šiaulėnų miestelio seniūnijos į solidarumo ir sveikos gyvensenos propagavimo akciją susirinkusios baltais marškinėliais vilkinčios vietos bendruomenės moterys pasipuošė rožiniais  šalikėliais ir ėmėsi darbo – rožinės spalvos juostelėmis puošė prie Seniūnijos augančią guobą. Entuziazmo netrūko nei mažam, nei dideliam. Visi  kartu kovos prieš krūties vėžį simboliais aprišdami guobą, bendruomenės nariai daug kalbėjosi apie tai, kaip svarbu daugiau dėmesio skirti savo sveikatai, domėtis krūties vėžio ligų prevencija ir kokios reikalingos bendruomenei tokios solidarumo akcijos, nes kartu yra lengviau kurti sveiką ir gražų pasaulį. Papuošusios guobą, moterys dar neskubėjo skirstytis, pripūtė daugybę rožinių balionų, vieningai sustojo į gyvąjį rožinį kaspiną ir vienu metu paleido juos į dangų. O rožiniais kaspinais „sužydusi“ šiaulėniškių  guoba iki šiol kasdien primena moterims, kad jos turi rūpintis savo sveikata, būti budrios, tikrintis, o kilus įtarimui nedelsti ir iškart kreiptis į medikus.

Gegužės mėnuo Miežiškiuose – “Moters sveikatos mėnuo”.  2010 m. balandžio 30d., 7.50val. Miežiškių pagrindinės mokyklos moksleiviai prisijungė prie bendruomenės solidarumo akcijos ir  sustojo į “gyvąjį rožinį kaspiną“ – kovos prieš krūties vėžį simbolį.

Miežiškių mamos ir močiutės Motinos dienos proga pradžiugintos ypatinga dovana. Po sekmadieno Šv. Mišių jos buvo pakviestos pasilikti bažnyčioje ir pasiklausyti šventinio koncerto, kurį surengė Miežiškių seniūnijos kultūros centro kolektyvai. Dainas mamoms skyrė naujas bendruomenės moterų ansamblis. Koncertavo  ir šių metų „Dainų dainelės“ konkurso dalyvės – mergaičių ir merginų ansamblis, bei „Sidabrinių balsų“ pirmojo laipsnio diplomo laimėtojos, moterų ansamblis „Raskila“. Visiems kolektyvams vadovaujanti Lina Kairytė šiai šventei parinko kūrinius, kuriuose nestigo ne tik gražiausių mamoms skirtų žodžių, bet ir pavasarį, meilę, skaidrią šventinę nuotaiką apdainuojančių posmų ir melodijų. Įspūdingai nuskambėjo visų trijų ansamblių atliekama finalinė daina, sugraudinusi ne vieną mamą.

Renginio metu mergaitės visoms močiutėms ir mamoms dovanojo po rožinį kaspiną su palinkėjimu pasitikrinti savo sveikatą dėl krūties vėžio.

2010 m. gegužės 1 dieną Miežiškių pagrindinės mokyklos 6-7 klasių moksleiviai rašė atvirą laišką mamoms, prašydami jų nedelsti ir pasirūpinti savo sveikata. Visų moksleivių laiškai mamoms buvo išspausdinti Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“ .

Vieną gražią gegužės popietę į Miežiškių biblioteką rinkosi moterys, čia buvo pristatytos rožinės knygų lentynos. Renginyje buvo pasidžiaugta, kad Miežiškių bibliotekoje jau ketveri metai įrengtos dvi rožinės “Nedelsk” lentynos. Viena jų nudažyta rožine spalva. Ją įrengė bibliotekos darbuotoja. 2007 metais sveikatinimo projekto NEDELSK iniciatorė Agnė Zuokienė Miežiškių bibliotekai padovanojo rožinę lentyną su 30 egzempliorių knygų, kurių pavadinime yra žodis „moteris“, „mergina“.  Šias knygas skaito visi bibliotekos lankytojai. Bendruomenė tikisi, jog rožinės lentynos tradicijos atgaivinimas ir priminimas apie ją, paskatins geros valios žmones dovanoti knygas bibliotekai, ji atsinaujins ir nuolat primins moterims, kaip svarbu rūpintis savimi ir reguliariai pasitikrinti sveikatą. Renginio metu moterys ir merginos mokėsi lankstyti sveikatos simbolį – origami gervelę, gavo žinių apie krūties vėžio profilaktiką. Bendrovės „Oriflame“ Panevėžio regiono direktorė Kristina ir konsultantė Rima moteris ir merginas supažindino su kosmetikos naujovėmis ir mokė pasidaryti makiažą. Popietės metu moterys sėkmingai suderino grožį, sveikatą ir malonumą skaityti knygas.

Gegužės 14 dieną Miežiškių kultūros centre vyko rožinė diskoteka. Į diskoteką pasilinksminti susirinkęs jaunimas buvo pasipuošęs rožinės spalvos atributika.

Gegužės 15 dieną Miežiškių seniūnijoje, Trakiškio kaime į Elenos Nakvosienės sodybą rinkosi Trakiškio, Miežiškių ir Nevėžio kulinarinio paveldo mylėtojai. Šventės „Oi, skanios bobutės vaišės“ metu vaišinomės bulviene su pupelėmis ir spirgučiais. Valgėme krekenus. Šis valgis gaminamas iš ką tik apsiveršiavusios karvės pieno. Buvo ir tokių svečių, kurie tokių patiekalų paragavo pirmą kartą.  Sodybos verandoje buvo surengta skarelių paroda. Tarp daugybės eksponatų puikavosi ir šimtametės skarelės. Viena skarelė išsiskyrė neįprasta forma, panašia į karaimų moterų nešiojamus galvos apdangalus. Pasirodo, šį galvos apdangalą Trakiškio moterys ryšėdavo, kai kas nors mirdavo.

Pažaidę piemenėlių žaidimų, šventės dalyviai vaišinosi virtinukais su varškės ir bulvių įdaru. Varškės įdarą šeimininkės pagardino džiovintų mėtų lapeliais. Užgrojus muzikantams, visi ėmė šokti. Kai svečiai prisišoko, šauniosios šeimininkės visus pavaišino krosnyje keptomis bulvėmis su lupenomis ir kanapių padažu. Kultūros centro darbuotojai šeimininkėms ir šventės dalyviams suvaidino ištraukas iš spektaklio apie moteris. Visi sotūs bei patenkinti vakarop skirstėsi namo.

Gegužės 21 dieną prie torto ir arbatos puodelio Miežiškių bibliotekoje įvyko „Rožinė pamoka“. Jos metu Violeta Karklytė jaunimui papasakojo apie krūties vėžį, pademonstravo skaidrių, pristatė Miežiškių gyventojų bendruomenės veiklias moteris, kurios aktyviai savanoriauja „Nedelsk“ projekto renginiuose jau ne vienerius metus.

2010 m. gegužės 29 d. 213  miežiškiečių bėgo ”Nedelsk” solidarumo maratone. Miežiškiečiai  jau  ketvirtus metus iš eilės miestelyje organizavo bėgimo maratoną –  už tuos, kurie ligą sėkmingai įveikė ir vardan atminimo tų, kuriuos liga pakirto,  taip pat už savo ir savo artimųjų sveikatą.  Jauniausia 2010 m. maratono Miežiškiuose “bėgikė” – vos pusmečio mergytė Lėja, o vyriausias dalyvis – 78 m.  muzikantas Napoleonas Skeiveris. “Dėl savęs ir dėl tų kurie mus myli” maratone dalyviai galėjo prisisegti kortelę  su užrašu, kuriame galėjo įrašyti už ką bėga, o kiekvieną bėgiką ties finišo linija pasitikusi sveikatinimo projekto NEDELSK iniciatorė Agnė Zuokienė ant rankų žymėjo “Nedelsk” antspaudėlius – “kiek ratų – tiek antspaudų”. Kiekvieno dalyvio įveiktas kilometras sumuojamas ir suskaičiuojamas bendras, visų dalyvių vardan sveikatos įveiktas kilometrų skaičius. Du nuolatiniai maratono dalyviai – broliai A. ir D. Kascėnai įveikė net 11 ratų!  Specialių prizų gavo ne tik daugiausiai ratų įveikę bėgikai, bet ir vikriausi ir greičiausiai bėgusi komanda, taip pat buvo įsteigta “Rožinės princesės” nominacija .  Maratono šventės dalyviai ant „Rožinės sveikatos sienos“ prisegė rožinius kaspinėlius su sveikatos palinkėjimais. Šeimos lankstė origami gerveles ir iš savo sulankstytų rožinių gervelių sukūrė žemės meną. Sveikatos ir vilties simboliai – gervelės – buvo sukabintos ant medžių.  Vaikai ant asfalto piešė tema – „Rožinė viltis“.  Prieš maratoną visą gegužės mėnesį vaikai ruošę piešinius  tema  – „Kada šypsosi mano mama“, maratono metu juos padovanojo.

Beveik pusaštunto šimto įveiktų kilometrų – vardan vilties gyventi!